Menu

Banh Mi Factory

BÁNH MÌ

BÁNH MÌ

B1. Special Combination

Bánh Mì Đặc Biệt

B2. Grilled Pork

Bánh Mì Thịt Nướng

B3. Grilled Pork Patties

Bánh Mì Nem Nướng

B4. Grilled Chicken

Bánh Mì Gà Nướng

B5. Pate & Pork Roll

Bánh Mì Pate Chả Lụa

B6. Pate Jambon

Bánh Mì Pate Jambon

B7. Pate Pork

Bánh Mì Pate Thịt

B8. Vegan

Bánh Mì Chay

B9. Meatball

Bánh Mì Xíu Mại

B10. Bulgogi Beef

Bánh Mì Bò Nướng

B11. Croissant Grilled Pork

Croissant Thịt Nướng

B12. Croissant Special

Croissant Đặc Biệt

SNACK

SNACK

Spring Rolls (2)
Egg Rolls (4)
Butterfly Shrimp
Rings & Tentacle Calamari
Fish Cake
Chick Popcorn
Bari Puff
SIGNATURE DRINKS

SIGNATURE DRINKS

1. Paris by Day (Artichoke)
2. Paris by Night
3. Milk Tea Cheese Foam
4. Thai Tea
5. Vietnamese Coffee
6. Chrysanthemum Tea

(Trà Hoa Cúc)

FLAVORED TEA

FLAVORED TEA

ORGANIC BLACK TEA/GREEN TEA
7. Honey
8. Peach
9. Passion Fruit
10. Strawberry
11. Mango
12. Lychee
MILK TEA

MILK TEA

13. Regular
14. Honey
15. Strawberry
16. Mango
17. Lychee
18. Taro
19. Matcha
20. Coconut
21. Honeydew
22. Water Melon
SLUSH

SLUSH

23. Taro
24. Matcha Green Tea
25. Coconut
26. Honeydew
27. Water Melon
28. Strawberry
29. Strawberry Mango
30. Mango
31. Peach
32. Passion Fruit
33. Lychee
34. Avocado
35. Coffee
TOPPINGS

TOPPINGS

Tapioca Boba
Grass Jelly
Whip Cream
Popping Boba
Fruit Jelly
Chia Seed